Priser

Jeg opererer med en fast timepris:

Kr. 1400 + moms pr. påbegyndt time
Betalingsbetingelser er: 8 dage netto
Kørsel efter statens takster for 2020: 352 øre/km

I særlige tilfælde kan en fast pris for opgaven aftales.

Følg mig på Twitter!